Integritetspolicy

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679, tar emot, lagrar och bearbetar företaget GR Construction AB (e-post: info@grconstruction.se, Tel.: +46 707 885 197) mina personuppgifter som tillhandahålls av mig (e-post, namn, efternamn och telefonnummer) med syftet att tillhandahålla kommunikation, att tillhandahålla mer komplett innehåll och mer relevanta annonser. Genom att acceptera databehandlingen informeras jag om att mina uppgifter inte kommer att ges till andra EU-företag, företag från tredje världen såväl som internationella organisationer. Jag är medveten om mina rättigheter beträffande radering, korrigering och begränsning av användning av mina personuppgifter (mer information: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG )